Privaatsuspoliitika

AMOREMI OÜ (edaspidi Amoremi) on juriidiline isik registrikoodiga 11633234 ja aadressiga Narva mnt 1, PK 2200, 10505, Tallinn.

Käesolevad privaatsustingimused käsitlevad kliendi isikuandmete kogumist ja kasutamist Amoremi tutvumisteenuse pakkumise eesmärgil veebikeskkonnas amoremi.ee .

Amoremi on võtnud endale kohustuse kaitsta oma kasutajate privaatsust ning koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, millega on võimalik tutvuda järgnevalt.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine
Amoremi kogub isikuandmeid veebiportaali kaudu teenuse pakkumiseks.Kliendi isikuandmetena käsitleme kontaktandmeid, milleks on kliendi poolt sisestatud ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, isikukood. Amoremi portaalis tasuliste teenuse tellimisel on kliendipoolt sisestatud andmed konfidentsiaalsed ning Amoremi ei edasta oma klientide andmeid või isiklikku informatsiooni kolmandatele osapooltele, va juhul kui see on vajalik teenuse osutamiseks, lähtudest Eesti Vabariigi seadusandlusest.

Muude andmete kogumine

Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (näiteks sugu, asukoht, üldised eelistused).
Võime koguda ka andmeid üldistatud klienditegevuste kohta meie veebikeskkonnas. Selline statistika koondatakse ja kasutatakse selleks, et pakkuda klientidele paremat teenust ja/või toodet ning planeerida seeläbi ka turundustegevust. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Isikuandmete kaitse
Amoremi rakendab kõiki teadaolevaid ettevaatusabinõusid kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Amoremi OÜ, registrikoodiga 11633234.

Turvalisus

Kõiki Amoremi veebikeskonna külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused
Veebilehe kasutamisega kinnitab klient oma nõustumist käesoleva privaatsuspoliitikaga. Amoremi jätab endale õiguse privaatsuspoliitika tingimusi muuta. Vastav info avaldatakse antud lehel www.amoremi.ee
Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@amoremi.ee