Amoremi kasutustingimused

Kasutustingimustega nõustumine

• Amoremi.ee portaali kasutajaks registreerimisel nõustute te käesoleval lehele toodud kasutustingimustega.
• Tingimustega mittenõustumisel palume Amoremi.ee portaali mitte kasutada.
• Amoremi.ee võib vajadusel kasutustingimusi muuta.
• Muudatused hakkavad kehtima 5 päeva pärast nende avaldamist käesoleval lehel.

Liikmestaatus

• Kasutajaks võivad registreeruda vähemalt 18 aastased isikud.
• Kasutaja võib omada vaid ühte kontot. Korduvad kontod blokeeritakse ette hoiatamata.
• Amoremi.ee jätab endale igal ajal õiguse lõpetada liikmestaatuse kui kasutaja rikub käesolevaid reegleid.
• Iga kasutaja vastutab ise Amoremi.ee lehekülje kasutamisest tulenevate tagajärgede eest.
• Amoremi.ee ei ole vastutav ühe või mitme (mitte) liikmest või liikmetest tulenevate võimalike konfliktide tagajärgede eest.

Sisestav informatsioon

• Registreerimisega nõustute Te avaldama tõest, täpset ja hetkel kehtivat informatsiooni.
• Oma profiilis on keelatud esitada võõra inimese isikuandmeid.
• Sisestatud informatsioonis ei ole lubatud avaldada kontaktandmeid portaalivälistele allikatele (e-posti aadress, telefoninumber jms).
• Esitatud informatsioon ei tohi minna vastuollu ühegi kehtiva õigusaktiga, eetikanormidega ega hea tavaga.
• Amoremi.ee portaali kasutajana registreerudes nõustute käesolevate kasutustingimustega ja olete vastutav igasuguse enda poolt avaldatud informatsiooni, teksti ja piltide eest.
• Teie poolt üles laetav informatsioon (postitused, pildid ja ka portaalisisene kirjavahetus vm) ei tohi rikkuda autoriõigusi, patente, kaubamärke või kolmanda osapoole intellektuaalseid, eraelulisi, isiklikke või avalikke õigusi. Avaldatav informatsioon, ei tohi olla eksitav, laimav ega ähvardav.
• Teiste kasutajate solvamine mis iganes moel pole lubatud ja konto blokeeritakse ette hoiatamata.
• Portaalis on keelatud otsene seksi küsimine, pakkumine või vahedamine.
• Käesolevate reeglitega nõustudes on kasutaja andnud nõusoleku töödelda Amoremi.ee kasutaja poolt portaalile avalikustatud informatsiooni, sh portaalis olevat/olevaid pilti/pilte ning muid isikuandmeid teenuste osutamise eesmärgil; teeninduslikel ja turunduslikel eesmärkidel, sh selleks, et pakkuda kasutajatele personaalsemaid, mugavamaid ja uuenduslikke lahendusi.

Vastutus

Amoremi.ee ei vastuta kasutajate postituste sisu õigsuse eest, nendest tulenevate võimalike tagajärgede eest ning võimaliku otsese või kaudse kahju tekkimise eest.
Vastavalt kasutajatingimustele on kasutaja vastutav õige ja korrektse informatsiooni sisestamise eest ning võimalike tagajärgede eest Amoremi.ee portaali kasutamisel.
Amoremi.ee ei garanteeri, et portaal funktsioneerib segamatult ja ilma vigadeta.
• Teenuse eest tasutud maksete tagastamisel lähtutakse kehtivast seadusandlusest ja Amoremi OÜ hinnakirjast.
• Amoremi.ee portaali pakutakse "nagu on" ja "nagu on saadaval" põhimõttel.
• Amoremi.ee portaali võib kasutada isiklikul ja mitte-kaubanduslikul otstarbel.
• Amoremi.ee kaudu on keelatud ahelkirjade ja reklaamide saatmine, samuti reklaamida kommentaaride, jututoa, foorumpostituste või oma konto kaudu ettevõtteid, tooteid, teenuseid jms.

Hoiatused ja muu

• Kasutajaks registreerimisel olete kohustatud lugema - ja tutvuma käesolevate tingimustega ning muude võimalike ettekirjutuste ja reeglitega, mis puudutavad Amoremi.ee portaali kasutamist.
• Kasutajaks registreerimist loetakse tingimustega nõustumiseks.
• Keelatud on süsteemi kasutamine vastavasisuliste programmide ja skriptide abl.
• Skriptide ja programmide kasutajad blokeeritakse koheselt ettehoiatamata.
• Keelatud on võõraste kontode avamise üritused või muul moel Amoremi.ee portaali kasutajate privaatsuse ja kasutamiskogemuse rikkumine või halvendamine.

Autoriõigus

• Kõik õigused on kaitstud. Kõik portaali tekstid, pildid, joonistused ja graafika on kaitstud.
• Autoriõiguste rikkumise kahtluse korral palume pöörduda kasutaja poole, kes on pildi/teksti Amoremi.ee avaldanud.
• Kui kokkulepet ei saavutata, kirjutage aadressile info[@]amoremi.ee, lisades kirjale kopeeritud kujul oma eelnenud kirjavahetuse tervikuna pildi, teksti avaldajaga (k.a. kirja saatjate nimed ja kirjasaatmise kellaajad kirja päises).
• Kui leiate, et Teie pilti on kasutatud ilma loata, siis palume edastada rikkuja konto aadressriba koos märkega "rikkuja" ja kontoomaniku konto aadressiriba märkega "konto omanik". Kindlasti lisage kirjale asjasse puutuvate piltide ja kontode lingid.
• Kui pildil olev inimene või pildi/teksti autoriõiguste omanik ei ole andnud nõusolekut pildi/ teksti avaldamiseks ja esitab pretensiooni, vastutab tekkivate tagajärgede eest täiel määral pildi lisanud isik.

Ligipääs

• Kasutajanimede kasutus, sisselogimised, salasõnad ja/või sisenemiskoodid (edaspidi "sisselogimisandmed") on ainuüksi kasutaja vastutusel.
• Kasutaja on kohustatud säilitama oma sisselogimisandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse.
• Kasutaja on kohustatud otsekoheselt informeerima Amoremi.ee keskkonda sisselogimisandmete väärkasutuse või lekkimisest info[@]amoremi.ee aadressil, kirjutades kirjateemaks 'sisselogimine'.

Privaatsus

• Amoremi OÜ töötleb Teie isiklikke andmeid vastavalt kehtivale seadusandlustele.