Amoremi tutvus- ja suhteblogi

Naine hoiab meest

Iga inimene tuleb Su ellu kindla põhjusega …

Keegi ei satu kellegi ellu juhuslikult. Kui sinu ümber on tõeliselt lahedad inimesed, siis oled selle ära teeninud ja nende poolt toodavateks hüvedeks valmis. Aga samas tulevad paljud isikud ka meile midagi õpetama, väljakutset esitama.

Nii et ära heida meelt – kui su elus seda õiget veel pole, siis pole te valmis veel kohtuma. Või siis soovid sa seda ainult oma peas, mitte sügaval sisimas. Aga universum (su kõrgem mina) töötab kogu aeg ja väsimatult selle nimel, et just sinu sügavaimad soovid täide viia.

Toome 6 näidet, miks ei tohiks kedagi oma elus endastmõistetavalt võtta, sest neil on seal oma eriline ülesanne. Nii et isegi, kui inimene su elust kaob, on vaimse arengu mõttes tähtis keskenduda õppetunnile, mida ta pakkus, mitte lihtsalt kaotusvalule.

Ja õppimiseks pole sa kunagi liiga vana – seega pole ka kunagi liiga hilja, et oma ellu uusi inimesi tervitada!

Ta tuli sind äratama

Mida mugavam elu on ja mida rohkem oma mugavustsoonis püsid, seda rohkem liiguvad su elu ja vaimne areng autopiloodil. See pole enam suure algustähega Elamine, vaid lihtsalt eksisteerimine. Sellistel puhkudel võib kõrgem mina saata kellegi sind virgutama ja üles raputama – et sa avaksid oma silmad uute asjade ja võimaluste suhtes, mis muidu märkamatult mööda libiseksid.

Ta aitab sul hingeliselt kasvada

Meie kõrgemad eesmärgid sunnivad vahel elus põhjapanevaid muutusi tegema ja isegi kõike seni tähtsat maha raputama ja selja taha jätma. Mõnel puhul isegi kõike seda, mida arvasid enda kohta teadvat ja millest su minapilt koosneb. Hingeline kasv võib toimuda ise, aga enamasti osaleb selle suunamisel kindel isik, kes sind omal vaiksel moel inspireerib ja uue teeotsa kätte juhatab.

Ta tuli sind julgustama

Esineb hetki ja muidugi pikemaid perioode, kus meieni jõudnud väljakutseid on nii palju või need tunduvad nii vägevad, et lahendusi ei paista kusagilt. Sellises olukorras on tavaline, et tekivad hirm, käegalöömismeeleolu ja abitus. Siis võib aga universum saata meie teele inimesi, kes raskel hetkel julgustavad ja toetavad ning seeläbi endasse taas uskuma õpetavad.

Ta tuli midagi meenutama

Vahel astub meie ellu inimene, kes on tulnud midagi kindlat meenutama ja fookusse tõstma – idee, unistus, eesmärk vms. Ta sunnib taas tähelepanu pöörama oma põhirajale.

Ta tuli sind saatma

Mõni inimene pole määratud sinu elus kaua püsima, võib-olla kestab teie tutvus kõigest õhtu. Ta on määratud sind põgusalt saatma, näiteks järgmise tähtsa inimese või eesmärgini. Näiteks istute bussis kõrvuti ja peate lühikese, aga tähendusrikka vestluse. Te ei pruugi enam iialgi kohtuda, aga eredalt meelde jääb ta ikka.

Ta on tulnud, et jääda

Mõni inimene jõuab su ellu aga selleks, et sinna tõesti püsivalt jääda. Nendega seovad meid tugevad sidemed ja kokkulepped ka hingetasandil. Selliseid väärtuslikke olendeid ei tohi endastmõistetavalt kohelda. Ta võib olla su pereliige, parim sõber või keegi, kelle puhul kohe sisimas tunned, et oled leidnud hingesugulase.