Amoremi tutvus- ja suhteblogi

Õige kaaslasega kallistavad

Kas te sobite? Võrrelge oma suhtetugevusi hinnatud isiksusetesti abil.

Suhte kvaliteeti võib hinnata mitmel viisil, millest tähtsaim on kahtlemata see tunne sinus, mis ütleb vastuse ruttu ja selgelt, kui oled ainult valmis kuulama.

Kes aga tahab ennast ja partnerit ning läbi teie ka oma suhet paremini tundma õppida, võiks seda teha kuulsa Myers-Briggsi isiksusetesti abil, mida kasutatakse laialdaselt nii koolides, psühholoogistes uuringutes, tööintervjuudes kui ka muudes valdkondades. 

Kui tavaliselt on raske seda üht asja välja tuua, mis sind ja kaaslast teineteise jaoks nii õigeks teeb, siis võib Myers-Briggsi test teie suhte tugevused või raskedki kohad selgemalt esile tuua.

Myers-Briggsi eestikeelse isiksustesti leiab ka Amoremi tutvumisportaalis (kohe kui sisse logid avalehel). Testi ennast ja võrdle sobivust potentsiaalse kaaslasega. Testi tulemuse põhjal saad igal juhul netist otsida enda kohta lisaks põnevat lugemist.

Test põhineb analüütilisel psühholoogial ning kirjeldab isiksusi nende nelja põhilise omaduse kaudu. Tulemused peaksid selgitama, kas oled rohkem: 

  • sisse- või väljapoole suunatud tundeeluga (introvert või ekstravert) – tähis I või E
  • intuitiivne või mõistuspärane – tähis N või S
  • tundleja või ratsionaalne – tähis F või T
  • rahulik või aktiivne – J või P

Nende põhjal saad tulemuseks neljast tähest koosneva akronüümi nagu INFP, mis sinu isiksust iseloomustab. See võib omakorda selgitada, milles seisnevad teie suhte ühised tugevused või murekohad ehk mis just teie kahe jaoks kerge või raske on. 

Näiteks kui mõlemad on loomu poolest head suhtlejad, võib eeldada, et oma mõtete ja tunnete teineteisele edastamine kujuneb ladusaks.

Testi tulemus eristab 16 isikustüüpi - milline neist oled sina? Kas kirjeldus tundub tuttav? Siit põgus ülevaade testi tulemustele.

Kui oled "Korraldaja" - isiksusetüüp ISTJ

Korraldaja tähistab ISTJ, teda iseloomustavad märksõnad introvert / mõistuspärane / ratsionaalne / rahulik. 

Tüüpiline Korraldaja on vaikne, tõsine ja praktiline. Ta eelistab kõiges korrastatust ja loogikat, seab eesmärke ja püüdleb nende poole. 

Suhtes on ta usaldusväärne ja pühendumisvalmis. Pimekohtingud ja üheöösuhted teda pigem ei huvita, sest otsib kestvat suhet ja armastust. Pühendumist võtab ta tõesti tõsiselt.

Tüüpilise Korraldaja suhtetugevused on kuulamis- ja oma mõtete edastamise oskused, aga ka kriitikataluvus.

Kui oled "Kaitsja" - isiksusetüüp ISFJ

Kaitsja tähistab ISFJ, teda iseloomustavad märksõnad introvert / mõistuspärane / tundleja / rahulik. 

Kaitsjale meeldivad harmoonia ja ilu, nii ümbritsevas maailmas kui ka suhetes. Ta on hea kuulaja ning valmis lähedastele emotsionaalset tuge või miks mitte ka praktilist nõu pakkuma.

Ta võtab suhtesolemist tõsiselt ja eelistab alustada suhteid, millel on lootust püsima jääda. Ta on lisaks praktilise loomuga, mis aitab ühist elu kenasti käigus hoida.

Kui oled "Advokaat" - isiksusetüüp INFJ

Advokaati tähistab INFJ, teda iseloomustavad märksõnad introvert / intuitiivne / tundleja / rahulik.

See isiksusetüüp on haruldane, Advokaate on meie hulgas võib-olla üks sajast. Tema tugevus on tundlikkus, mis teeb temast nii väärt sõbra kui ka suhtepartneri, sest ta üritab alati teisi süvitsi mõista. 

Advokaat oskab hästi nii ennast väljendada kui ka tajub kergesti peidetud sisu muu jutu või tegevuse taga. Selline tundlikkus ongi tema trump.

Kui oled "Arhitekt" - isiksusetüüp INTJ

Arhitekti tähistab INTJ, teda iseloomustavad märksõnad introvert / intuitiivne / ratsionaalne / rahulik.

See isiksusetüüp on haruldane, Arhitekte on meie hulgas vähem kui üks sajast. Selline inimene on tark ja iseseisev ega lase end kergesti mõjutada. Ta jääb enesekindlaks suhteski ega karda partneriga vastuollu minna – või halvemal juhul isegi suhet lõpetada –, aga peab pühendumist 
õnneks tähtsaks. 

Kõrvuni armuja tüüp Arhitekt pigem ei ole, tema ideaalpartner on selline, kes talle meeldivaid omadusi esindab ja pidevalt väljendab.

Kui oled "Virtuoos" - isiksusetüüp ISTP

Virtuoosi tähistab ISTP, teda iseloomustavad märksõnad introvert / mõistuspärane / ratsionaalne / aktiivne.

Virtuoos on väga loominguline ja armastab seda ka kasutada, näiteks võib ta olla hea insener või kindla ala oskustööline. Ta on abivalmis, tunneb maailma vastu elavat huvi, aga jätab osa endast peitu, mistõttu võib isegi püsipartneri meelest ootamatult käituda.

Virtuoosile sobib suhtesolemine hästi ja tal pole raskusi kaaslase austamisega. Tema puhul on tähtis, et ta vajab oma ruumi ja on nõus seda pakkuma ka partnerile.

Kui oled "Seikleja" - isiksusetüüp ISFP

Seiklejat tähistab ISFP, teda iseloomustavad märksõnad introvert / mõistuspärane / tundleja / aktiivne.

Seiklejast võib kujuneda tõeline elukunstnik, kes oskab meid ümbritsevat ilu hinnata ning on valmis tavapärastest raamidest välja murdma. Teda inspireerivad suhtlemine ja pidev enda uuestiloomine. 

Seikleja on nii spontaanne, et võib kaaslasele omajagu mõistetamatuks jääda, milles on oma roll kindlasti tema sissepoole suunatud tundeelul. Tema sisemaailm on rikkalik ja ta leiab alati aega, et sinna sukelduda.

Suhtes on Seikleja soe, positiivne ja suurepärane kuulaja. Pole siis ime, et ta ihkab pikaajalist ja sügavat suhet. 

Kui oled "Lepitaja" - isiksusetüüp INFP 

Lepitajat tähistab INFP, teda iseloomustavad märksõnad introvert / intuitiivne / tundleja / aktiivne.

Lepitaja võib tunduda esmapilgul malbe ja vaoshoitud, aga ta on talle olulise suhtes vägagi kirglik. Ta on põhimõttekindel ja peab esmatähtsaks, mida inimene mõtleb, kui midagi teeb või ütleb – mitte niivõrd tulemust. Paljudest Lepitajatest saavad nende hea eneseväljendusoskuse tõttu kirjutajad, näitlejad, luuletajad.

Suhtes on ta teiste vajadusi arvestav ja hooliv, pühendunud ja truu. Talle meeldib teisi toetada ja innustada. Ta püüab leida lahendusi, millest võivad kõik osapooled.

Kui oled "Loogik" - isiksusetüüp INTP 

Loogikut tähistab INTP, teda iseloomustavad märksõnad introvert / intuitiivne / ratsionaalne / aktiivne.

Loogik otsib teda huvitavates asjades alati selgust ja loogikat ning eelistab arutlemist niisama suhtlemisele. Ta on skeptiline, analüütiline, intelligentne ja pigem vaikne ning peab end väga eriliseks. 

Suhtes mõjub Loogik võib-olla just sel põhjusel veidi lapselikult, aga tülisid ta oma sisemise julguse tõttu ei pelga.

Kui oled "Ettevõtja" - isiksusetüüp ESTP

Ettevõtjat tähistab ESTP, teda iseloomustavad märksõnad ekstravert / mõistuspärane / ratsionaalne / aktiivne.

Ettevõtja õpib kõige paremini asja käigus. Abstraktsete ideede ja vaatlemise asemel paeluvad teda energiline vestlus ja tegutsemine, mis koos vaieldamatu elujanuga toovad teda kergesti pidude keskpunkti.

Suhtes on Ettevõtja sarmikas, mõtteterav ja naudingutele avatud ning võib partneri kohati ära hellitada. Ta on samas hea stressitaluvusega ega pelga konflikti sattuda. Tema suurim tugevus on kindlasti tema spontaansus, mis võib muidugi mõnele mõjuda ka nõrkusena.

Kui oled "Meelelahutaja" - isiksusetüüp ESFP

Meelelahutajat tähistab ESFP, teda iseloomustavad märksõnad ekstravert / mõistuspärane / tundleja / aktiivne.

Meelelahutaja on sõbralik ja seltskondlik ning sobib hästi koos teistega ühise eesmärgi nimel pingutama. Ta on spontaanne ja paindliku loomuga, sõnaosav ja lõbujanuline, suudab otsuseid teha ja tulemusteni jõuda.

Meelelahutajale sobivad kõige paremini suhted, mis keskenduvad sellele, mis toimub just nüüd ja kuidas seda nautida. Kaaslast võlub ta oma emotsionaalne tugevusega.

Kui oled "Eestvedaja" - isiksusetüüp ENFP

Eestvedajat tähistab ENFP, teda iseloomustavad märksõnad ekstravert / intuitiivne / tundleja / aktiivne.

Eestvedaja kujuneb kergesti peo naelaks, sest teda paelub rohkem inimestevaheline side kui niisama lustimine ja ajaveetmine. Ta ei rahuldu pinnapealsega, mõtleb alati asjade peidetud tähendusele ja oskab inimesi kergesti „lugeda”. 

Ta on sarmikas, iseseisev, energiline ja osav suhtleja, aga ka teiste suhtes hooliv. Suhetes võlubki ta valmidusega teisele inimesele keskenduda ja tema eest hoolt kanda.

Kui oled "Väitleja" - isiksusetüüp ENTP

Väitlejat tähistab ENTP, teda iseloomustavad märksõnad ekstravert / intuitiivne / ratsionaalne / aktiivne.

Väitlejale meeldib rääkida ja nii enese mõtteid väljendada kui ka teiste omi tundma õppida. Talle meeldib nii ise targemaks saada kui ka teistelt õppida. Olekult on ta rõõmsameelne ja võluv. Pidev suhtlemine meeldib talle, aga ta võib ka lõdvestuda ja vabamalt võtta. 

Väitlejale on tähtis eneseareng ja sellega paneb ta proovile ka potentsiaalse partneri. Üldiselt on ta pühenduja, aga kui suhtest tema meelest ikka asja ei saa, võib ta kergesti edasi liikuda.

Kui oled "Liider" - isiksusetüüp ESTJ

Liidrit tähistab ESTJ, teda iseloomustavad märksõnad ekstravert / mõistuspärane / ratsionaalne / rahulik.

Liider on praktilise loomuga ja hea otsustaja. Ta oskab teistele tavaliselt head nõu anda ja neile raskel hetkel teed näidata. Suhteid võtab ta väga tõsiselt, on partnerina püsiv ja vastupidav. 

Samas peab kaaslane arvestama, et Liider teab kohe, mida suhtelt ootab ja ütleb selle väljagi, mis võib häirida või hirmutada.

Kui oled "Konsul" - isiksusetüüp ESFJ

Konsulit tähistab ESFJ, teda iseloomustavad märksõnad ekstravert / mõistuspärane / tundleja / rahulik.

Konsul on üldjuhul seltskondlik ja armastab arutleda nii praktiliste asjade üle kui ka kergematel teemadel. Talle meeldib teisi toetada ja seda on tunda ka suhtes olles, kus ta tõestab end usaldusväärse ja heatujulise partnerina.

Konsul soovib pühenduda ja ühe-öö-seiklusi pigem väldib. 

Kui oled "Organiseerija" - isiksusetüüp ENFJ

Organiseerijat tähistab ENFJ, teda iseloomustavad märksõnad ekstravert / intuitiivne / tundleja / rahulik.

Organiseerija on tänu oma hoolivusele ja altruismile sünnipärane liider. Ta tähtsustab arengut ja aitab ka teistel kasvada ja edasi liikuda. Ta on seltskondlik, lojaalne ning naudib nii kiitusi kui ka kuulab kriitikat.

Suhetes otsib ta stabiilsust ja pühendumist, on hea suhtleja ja toob tänu mõnusale olekule tihti välja parima ka oma partneris. Ograniseerija on tihtipeale naissoost.

Kui oled "Väejuht" - isiksusetüüp ENTJ

Väejuhti tähistab ENTJ, teda iseloomustavad märksõnad ekstravert / intuitiivne / ratsionaalne / rahulik.

Väejuht on karismaatiline ja enesekindel, ta suudab juhtida ja teisi innustada. Talle meeldibki pikaajalisi plaane teha ja eesmärke seada, mis teeb temast sobiva kandidaadi kestva tõsise suhte jaoks.

Ta on otsekohene, tahtekindel, tark ja valmis seda kõike ka jagama. Konfliktidele kaaslasega läheneb ta positiivse olekuga, mitte ei hakka kohe vastu töötama. Ta on tundeline, tahab oma kaaslasele pühenduda ja ka ühise tugeva kodu luua.

Kokkuvõtteks

Myers-Briggsi isiksusetest on suurepärane tööriist enda ja kaaslase tundma õppimiseks. Tõenäoliselt oled sa juba kursis sellega, kas oled introvert või ekstravert. Ja tead, et see mõjutab oluliselt sinu maailmataju. Antud test viib sind veel sammuke sügavamale sinu sisemaailma ja tulemus aitab mõista sul nii ennast kui ümbritsevat ning seeläbi teha paremaid otsuseid olgu need siis seotud töökoha valikuga või õige kaaslase leidmisega. Myers-Briggsi isiksusetesti saad tasuta teha liitudes Amoremi.ee portaaliga.