Amoremi tutvus- ja suhteblogi

Kallimaga koos - õnnelik paar
Tutvus  |  Suhted

Tutvuseotsingul? Need on ideaalse kaaslase 5 omadust

Paljud suhted ei jää püsima või lõppevad isegi üsna ruttu, kuna me ootame võimalikelt kaaslastelt omadusi, mis ei seostu tingimata püsiva õnneliku suhtega.

See tähendab, et keskendume pahatihti välistele omadustele (tema amet või taust, prestiiž, välimus), mitte ei püüa uurida, kas ta võiks sobilik kaaslane olla ka pikas perspektiivis. Siis, kui esimene elevus on seljataga ja argipäev pea kohal kokku lööb.

Miks keegi meeldima hakkab, on ka parimal juhul paras müsteerium. Miks aga kellegagi koos püsida, ei pea olema. Siin on viis omadust, mis iseloomustavad inimesi, kellega on suhetel lootust sügavamaks ja kestvamaks muutuda. Sest need omadused ei piirdu pealispindsega!

Küpsus

Täiskasvanu kombel käitumine on ise juba suur asi: inimene, kes mäletab ja austab oma kohustusi alates maksmata arvetest kuni igapäevaste kokkulepeteni. Nii mõnigi ei suuda isegi selliseid ootusi täita, vanusest olenemata. 

Vaimne küpsus hõlmab aga midagi enamat: valmidust teadlikuks suhteks, kus inimene on nõus end avama, ootab sama partnerilt ja kasutab seda avatust probleemide ja konfliktide ühiseks läbitöötamiseks.

Vaimse küpsusega väheneb kalduvus oma kunagisi suhtevigu korrata, vanu hirme ja eelarvamusi uuele suhtele projitseerida, kaaslase külge klammerduda, oma vigade ja puudujääkide suhtes pimedust ilmutada. 

Selline inimene on suhtes nii enda kui ka kaaslasega palju rohkem "kohal" kui tavaliseks võib pidada. Sama ootab ta aga partnerilt ning on valmis kaaslaseotsinguid jätkama, kui partner ei väljenda soovi ühiselt areneda ja muutuda.

Avatus

Avatuseteemat puudutas juba esimene punkt, aga see on nii tähtis omadus, et tuleb ka eraldi esile tõsta. 

Ideaalkaaslast iseloomustavad kindlasti valmidus end teisele avada, olla haavatav – jagada oma soove, tundeid, mõtteid ja unelmaid, mis võimaldavad teda tõesti lähedalt tundma õppida. 

Keegi pole selles aspektis ilmselt täiuslik, aga kes vähemalt selle nimel pingutab, toob suhtesse midagi väga väärtuslikku. Enamik ilmselt nõustub, et on tohutu hea, kui teise inimesega lihtsalt “saab kõigest rääkida”. Mis veelgi parem: kuna vaimne küpsus pole võimalik end maailmale avamata, viitab avatus suutlikkusele areneda, nii üksikisikuna kui ka paarina.

Ausus

Ideaalkaaslane mõistab aususe tähtsust lähisuhtes. Ausus võimaldab tekkida usaldusel, ilma milleta pole tõeliselt sügavad ja kestvad suhted lihtsalt võimalikud. Ideaalpartner püüdleb alati selle poole, et tema sõnad ja teod oleksid kooskõlas. 

Lähisuhtes ongi üks ohtlikemaid asju aususe ja avameelsuse puudumine. Isegi otse truuduse murdmise juures on kõige valusam just see, et sulle lähedane inimene valetas sulle ja tegi näo, et kõik on tavaline – mitte tingimata see, et ta jagas armurõõme teise isikuga. 

Iseseisvus

Ideaalpartner väärtustab teie ühist teekonda, aga ka seda, et te olete eraldiseisvad isiksused ja peate ka selleks jääma. See tähendab, et ta austab või vähemalt aktsepteerib kaaslase soove, tundeid ja plaane, isegi kui need lähevad tema enda omadega vastuollu. 

Ta ei ürita kaaslast kontrollida, veel vähem selleks ähvardavalt või manipuleerivalt käituda. Ta peab tähtsaks säilitada nii enda kui ka kaaslase isiklikke piire ehk kõike seda, mis temast just tema teevad. 

Samas seab ta eesmärgiks emotsionaalse ja füüsilise läheduse hoidmise ja teise toetamise, kuigi on valmis hoiatama, kui partner tema meelest valesti käitub. 

Huumorimeel

Ideaalpartneril on huumorimeelt. Mõnel hetkel võib see olla nii tähtis, et aitab suhte päästa, mis saaks vastasel juhul surmahoope, kui pinge tõuseb ja olukord aina tõsisemaks muutub. 

Oskust end ja suhet mitte liiga tõsiselt võtta – elutervel moel – läheb vaja siis, kui esile kerkivad just teie kahe jaoks keerulised teemad, olgu need kõrvalise vaatleja meelest nii tühised kui tahes.

Mängulised ja huumorimeelega paarid võivad üle saada konfliktidest, mis mõne teise suhte purustaks. Huumor teeb elu mitmes mõttes kergemaks ning koos millegi üle südamest naerda on tõeline nauding ka iseenesest.

***

Inimest ei saa kiiresti lähemalt tundma õppida ja kuna inimesed muutuvad, võivad muutuda ka nende head ja halvad omadused. Kindla peale minna pole kaaslast valides lihtsalt võimalik. Aga siin artiklis loetletud omadused tulevad kasuks igas suhtes, alaku see millises vormis tahes!